O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest samorządową jednostką organizacyjną i funkcjonuje w formie zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Ciechanów.

Celem działalności MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Ciechanów.

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest stworzenia jak najlepszych warunków mieszkańcom Ciechanowa do uprawiania sportu i rekreacji.

Do zakresu działania należy w szczególności:

 • właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów oraz urządzeń sportowych będących w zarządzaniu
 • udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej
 • prowadzenie działalności hotelowej i gastronomicznej
 • prowadzenie działalności inwestycyjno – remontowej
 • podejmowanie działań organizacyjno – ekonomicznych mających na celu maksymalizację przychodów własnych

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zarządza i administruje niżej wymienioną bazą sportowo – rekreacyjną:
 • -kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7
 • -kryta pływalnia przy ul. 17 Stycznia 60B
 • -basen odkryty przy ul. Kraszewskiego
 • -obiekt hotelowo – gastronomiczny „Olimpijski”
 • -hala widowiskowo – sportowa przy ul. 17 Stycznia 60C
 • -sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60C
 • -kąpielisko Krubin
 • -hala przy ul. Kraszewskiego