O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest samorządową jednostką organizacyjną i funkcjonuje w formie zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Ciechanów.
Celem działalności MOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Ciechanów.
Stworzenie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni do uprawiania sportu i rekreacji.
Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
• właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów oraz urządzeń sportowych będących w zarządzaniu
• udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej
• prowadzenie działalności hotelowej i gastronomicznej
• prowadzenie działalności inwestycyjno – remontowej
• podejmowanie działań organizacyjno – ekonomicznych mających na celu maksymalizację przychodów własnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zarządza i administruje niżej wymienioną bazą sportowo – rekreacyjną:
• -kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7
• -kryta pływalnia przy ul. 17 Stycznia 60B
• -obiekt hotelowo – gastronomiczny „Olimpijski” ul. 17 Stycznia 60 A
• -hala widowiskowo – sportowa przy ul. 17 Stycznia 60C
• -hala do sportów siłowych przy ul. Kraszewskiego 8

Obiekty sezonowe:
• -basen odkryty przy ul. Kraszewskiego
• -kąpielisko Krubin
• -sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60C
• -place zabaw